Program i kursevi

Prijavi se!

Program Akademije odvija se od oktobra 2020. do juna 2021. godine. Akademija liberalne politike polaznicima daje znanja koja nisu dostupna na faklultetu, kao i niz poslovnih, aktivističkih i istraživačkih veština koje su ključne za uspešan start i dalji razvoj karijere.

Ovde možete videti više informacija o obaveznim i izbornim kursevima na programu, kao i najčešće postavljana pitanja

Glavni program

Ugledni domaći i strani profesori, stručnjaci različitih profila, istraživači, društveni aktivisti, preduzetnici i novinari vodiće vas kroz svet najvažnijih društvenih rasprava i sa vama će podeliti svoja viđenja najaktuelnijih globalnih i lokalnih izazova.

Mentorski program

Mogućnost dodatnog usavršavanja kroz individualni rad sa mentorom iz različitih oblasti privrednog, javnog i medijskog života, zavisno od vaših ličnih i profesionalnih preferencija. Svake godine proširujemo listu mentora kako bismo izašli u susret vašim ambicijama.

Kreativni program

Libekovi istraživači i saradnici organizovaće za vas čitalačke sekcije, projekcije tematskih igranih i dokumentarnih filmova, nagradno pisanje eseja i diskutovati o temama kao što su distopija, bioetika, globalni rizici, bezbednost i privatnost. Određeni broj neobaveznih sesija osmišljavaju sami polaznici, zavisno od svojih interesovanja.

POREDAK SLOBODE

Tokom ovog kursa razgovaraćemo o političkoj filozofiji liberalizma kao i o svim relevantnim kritičkim pristupima koji se bave društvenim, ekonomskim i političkim pitanjima.

POP FOLK

Kurs o savremenom populizmu

Upoznaćemo se sa glavnim idejama, društvenim pokretima, političkim partijama i populističkim liderima iz Evrope i Amerike. Relevantne teme koje vas posebno zanimaju obrađujete i prezentujete individualno ili timski uz stručnu podršku naših saradnika.

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

U okviru Pisanja predloga javnih politika u prvom i Tehnika istraživanja javnog mnjenja u drugom semestru, pod mentorstvom Libekovih istraživača bićete u prilici da sprovodite istraživanja javnog mnjenja o relevantnim društvenim pitanjima i da pišete predloge reformskih javnih politika.

EKONOMSKO NOVINARSTVO

Praktični kurs ekonomskog novinarstva, tokom koga ćete se osposobiti za pisanje i predstavljanje složenih analitičkih sadržaja. Učićete iz iskustva velikog broja urednika i novinara štampanih i elektronskih medija. Uz koordinaciju Biljane Stepanović, glavne i odgovorne urednice magazina Nova ekonomija i direktorke Business Info Group do sada smo ugostili urednike i novinare Bloomberga, N1, B92, Radija slobodna Evropa i druge.

JAVNI NASTUP I PREZENTACIJSKE VEŠTINE

U okviru novog prodornog kursa sa Reljom Deretom naučićete da efektno oblikujete svoje ideje i da ih samouvereno izrazite u najrazličitijim profesionalnim i ličnim situacijama, tako da inspirišu i pokrenu na razmišljanje i akciju, bez obzira da li pričate pred 10 ili 1000 ljudi, ili da za obraćanje imate 20 sekundi ili 2 sata.

FAQ

1. Kako će se program odvijati u uslovima Covid-19 pandemije?

S obzirom da se i deo prošle Akademije liberalne politike odvijao u uslovima pandemije, Libek je razvio prilagođen sistem održavanja programa, a odgovor Libeka na pandemiju dobio je visoke ocene od učesnika prethodne Akademije.

Ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala, program će se održavati u prostorijama Libeka, po standardnim procedurama. Ukoliko epidemiološka situacija ne bude dozvoljavala održavanje programa u prostorijama Libeka, predavanja na programu vršiće se online preko Zoom platforme.

U svojim procenama Libek će se voditi odlukama Beogradskog univerziteta i preporukama Svetske zdravstvene organizacije, kao i do sada potvrđenim najboljim praksama za sprečavanje širenja virusa. Na pojedine aspekte programa pandemija najverovatnije neće uopšte uticati – primer za ovo je mentorski program.

Najveći izazov koji pandemija predstavlja za program Akademije je prilika da se učesnici sreću uživo i provode vreme zajedno. U regularnim uslovima, predavanja na ALP predstavljaju redovne prilike za bolje upoznavanje i druženje između učesnika, kao i između učesnika i predavača. Ukoliko zbog epidemiološke situacije mogućnosti za ovo budu redukovane, Libek će organizovati prilike za učesnike da provedu vreme zajedno u bezbednim okruženjima na druge načine.

Prostorije Libeka se redovno čiste, dezinfikuju i opremljene su neophodnim higijenskim sredstvima. U martu 2020. Libek je razvio i posebne prodcedure ulaska, dezinfekcije i ponašanja u prostorijama, kako bi se obezbedilo što sigurnije okruženje.

2. Da li je ovaj program za mene?

Program je namenjen studentima osnovnih i master studija koji žele da prošire svoja znanja o politici, društvu i ekonomiji i stvore osnovu za dalji razvoj karijere posle fakulteta. Program je otvoren za studente prirodnih i društvenih nauka i nije nužno posedovati veliko predzanje iz svih oblasti koje se izučavaju.

3. Da li mogu da uklopim ALP sa obavezama na fakultetu i ostalim obavezama?

Program Akademije je sveobuhvatan, ali i usklađen sa fakultetskim obavezama - postoje pauze u vreme ispitnih rokova i praznika a i sama dinamika programa je prilagođena obavezama na fakultetu. Iako ALP zahteva konstantnu posvećenost, većina polaznika nije do sada imala problem da uskladi obaveze na programu sa ostalim obavezama na fakultetu i van njega (kao što su kursevi jezika, debatna takmičenja i slično)

Takođe, veliki broj alumnista programa vidi Akademiju kao program od velikog značaja za dalji razvoj njihove karijere i njihov lični napredak, pa izdvojeno vreme predstavlja i investiciju u budućnost

4. Kako izgleda proces selekcije?

Proces selekcije ima dva kruga. Prvi krug je evaluacija prijava koje se šalju putem aplikacionog formulara. Odabrani kandidati se zatim zovu na intervju od 15 minuta, koji se odvija u formi razgovora sa komisijom. Posle intervjua, kandidati se u roku od jednog do dva dana obaveštavaju o tome da li su primljeni.

5. Da li je potrebno pripremati se za intervju?

Intervju ne zahteva pripremu, jer je dizajniran kao razgovor u kome se komisija upoznaje dublje sa interesovanjima kandidata, motivacijom i očekivanjima. Takođe, intervju je i prilika da kandidati sami pitaju Libek sve što ih interesuje u vezi sa programom.

6. Da li moram da budem iz Beograda?

Program zahteva fizičko prisustvo na sesijama koje se održavaju dva puta nedeljno (uz pauze). Ne postoji tvrd zahtev u vezi sa mestom odakle ste, sve dok možete da prisustvujete sesijama. Program većinom pohađaju studenti iz Beograda i okoline, ali je bilo izuzetaka.

7. Da li mogu da se prijavim ako se ne slažem sa svim stavovima Libeka?

Da. Učesnici se ne biraju po bilo kakvom ideološkom ključu, već je svako ko želi da nauči više i da aktivno učestvuje podstaknut da se prijavi. Mnogi učesnici ALP u prethodnim generacijama nisu bili ideološki opredeljeni, ili su čak bili pristalice drugih ideologija. Učesnici često imaju različite stavove po različitim pitanjima, što je stimuliše kvalitetnu raspravu na programu

8. Da li mogu da pohađam Akademiju ako ne znam ništa o ekonomiji?

Naravno. U svakoj generaciji učesnika postoje učesnici sa više različitih fakulteta. Akademija ne nastoji da studente uči da budu eksperti u jednoj oblasti, već da razvije interdisciplinarni i kreativni pristup i omogući učesnicima da sagledaju stvari iz više uglova kako bi dobili širu sliku procesa na koje žele da utiču i mogli da kreiraju bolja rešenja.

9. Da li postoje stipendije?

Libek, zahvaljujući svojim donatorima, nudi dve cele i dve parcijalne stipendije za program. Ne postoji posebna prijava za stipendiju. O stipendijama odlučuje komisija nakon intervjua sa kandidatima za program.

10. Vidim da postoji veliki broj kurseva. Kada se oni održavaju i da li su svi obavezni?

Na Akademiji postoje obavezni i neobavezni kursevi. Ceo sistem će biti detaljno objašnjen na prvoj sesisji Akademije.

11. Da li se tolerišu izostanci?

Postoji određeni broj izostanaka koji je tolerisan

.

12. Da li postoje obaveze između sesija?

Posle svake sesije radi se kratak online kviz, koji zahteva između jednog i nekoliko minuta.

13. Koliko vremena traju sesije na Akademiji?

Predavanja se održavaju dva puta nedeljno, a sistem će biti detaljno objašnjen na prvoj, uvodnoj sesiji. Generalno pravilo za orijentaciju je da učesnici provode dva puta po tri sata nedeljno na Akademiji. Libek vodi računa da dužina sesija ne prelazi predviđeno vreme.

14. Da li se na kraju Akademije dobija sertifikat?

Da, polaznici koji uspešno završe program dobijaju sertifikat i postaju članovi Libek Alumni zajednice, čime se otvaraju i nove mogućnosti za povezivanje, pristup obrazovnim programima i ponudama za posao

15. Šta znači biti deo Libek alumni zajednice?

Libek alumnisti su učesnici prethodnih Libek programa, koje organizacija drži gotovo od svog nastanka 2008. Libek alumni zajednica ima više stotina članova od kojih su mnogi neki od najuspešnijih profesionalaca u svojim oblastima, za svoje godine - od privatnog sektora, preduzetništva, fakulteta, nevladinih organizacija, do političkih partija i rada za državne i međunarodne organizacije, kompanije i institucije. Libek pravi periodična okupljanja alumnista i može povezati alumniste koje se međusobno ne poznaju ukoliko postoje ideje za saradnju.