Libertarijanski klub - Libek, uz podršku fondacija Freedom Philanthropic Trust i Friedrich Naumann Stiftung, raspisuje

konkurs

za upis desete generacije polaznika

Akademija liberalne politike

Prijavi se!

Sa velikim zadovoljstvom otvaramo konkurs za upis na desetu Akademiju liberalne politike. Ovaj dvosemestralni program odvijaće se od oktobra 2020. do juna 2021. godine.

Akademija liberalne politike polaznicima daje znanja koja nisu dostupna na faklultetu, kao i niz poslovnih, aktivističkih i istraživačkih veština koje su ključne za uspešan start i dalji razvoj karijere.

Do sada je Akademiju liberalne politike pohađalo preko 170 učesnika, koji su danas neki od najuspešnijih mladih profesionalaca u svojim oblastima. Pohađanjem Akademije, polaznici dobijaju pristup Libekovim mentorima, Libekovoj alumni zajednici od više stotina članova, povećavaju svoje šanse za zaposlenje u vodećim kompanijama i organizacijama u Srbiji, ili za upis na renomirane svetske univerzitete ili obrazovne programe.

Prema internom istraživanju koje je Libek uradio sa alumnistima programa, 90% učesnika tvrdi da je program doprineo da bolje razumeju politiku, ekonomiju i društvo. Oko 89% učesnika je reklo da im je program pomogao da budu bolji studenti, dok preko polovine smatra da je zbog programa lakše došlo do prakse. Skoro pola učesnika tvrdi da im je program omogućio da lakše nađu posao.

S obzirom na pandemiju virusa Covid-19 program će se organizovati u skladu sa procenom epidemiološke situacije, a Libek će se voditi i odlukama koje bude primenjivao Beogradski univerzitet. Libek ima kapacitete i za nastavu u prostorijama i za online nastavu. Online nastava je održavana i tokom prethodne Akademije liberalne politike, a učesnici su ocenili prilagođavanje Libeka krizi najvišim ocenama.

Šta dobijaju polaznici Akademije?

Sposobnost da stručno analiziraju političke, društvene i ekonomske procese iz klasično - liberalne perspektive - kroz predavanja vodećih eksperata iz akademskog sveta, politike, biznisa, državnih institucija i istraživačkih centara.

Sticanje praktičnih veština kroz temeljne treninge i programe iz oblasti javnog nastupa i komunikacija, istraživanja javnog mnjenja, ekonomskog novinarstva, pisanja predloga javnih politika.

Mogućnost da kroz mentorski rad sa liderima u oblasti biznisa, aktivizma, naučnog istraživanja i ličnog razvoja pripreme uspešan start svoje karijere i efikasno ostvare svoje trenutne lične i profesionalne ciljeve kroz rad sa mentorom.

Veću sposobnost tumačenja ključnih procesa u društvu i mogućnosti da razmatraju i predlažu nove predloge politika i rešenja za ključne ekonomske i političke probleme u Srbiji.

Upoznavanje složenosti šireg globalnog konteksta koji uzima u obzir razvoj tehnologije i najnovije trendove u društvenim naukama.

Upoznavanje sa delima poznatih libertarijanskih autora i različitih pravaca u okviru liberalne misli.

Pristup širokoj mreži kontakata Libek alumnista, mentora, predavača i partnerskih organizacija u Srbiji i širom sveta, uključujući i neke od vodećih akademskih centara i obrazovnih programa u Srbiji, Evropi i svetu.

Kako se prijaviti?

Konkurs je otvoren za studente osnovnih i master studija svih fakulteta i univerziteta u Srbiji, ali zahteva fizičko prisustvo u Beogradu.

Program Akademije se održava dva puta nedeljno, a predviđene su pauze između dva semestra, kao i u vreme praznika. Program je usklađen sa obavezama na fakultetu, ispitnim rokovima i drugim aktivnostima studenata koje su uzete u obzir.

Mesečna kotizacija za učešće u programu je 2200 RSD a postoji ukupno devet mesečnih rata. Moguće je dogovoriti individualnu dinamiku plaćanja. Libek, zahvaljujući svojim donatorima, nudi i dve cele i dve parcijalne stipendije za program kvalifikovanim učesnicima.

Proces selekcije se sastoji od dva dela - aplikacionog formulara i intervjua na koji se pozivaju kvalifikovani kandidati.

Rok za prijavljivanje na Akademiju liberalne politike je nedelja 27. septembar u 23:59.

Prijave se vrše na ovom linku a za sva pitanja možete kontaktirati menadžerku za komunikacije Katarinu Brajković na katarina.brajkovic@libek.org.rs.

Saznaj više o programu NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Šta o svojim iskustvima na Akademiji liberalne politike u anonimnoj anketi kažu naši alumnisti?

“ALP je najkompletniji i najaktuelniji program obuke za sve mlade ljude koji žele da se bave bilo kakvom vrstom društveno-političkog angažovanja. Uz razvoj kritičkog mišljenja, kroz neposrednu saradnju sa predavačima i timom Libeka, ALP pruža sva praktična znanja za otpočinjanje uspešne karijere.”

“ALP bih preporučila kao mesto koje uvek pruža prostor za napredak pojedinca, mesto koje otvara vrata novim aspektima sopstvenog interesovanja i sučeljavanje argumenata.”

“Sticanje znanja iz relevantnih pitanja ekonomije, politike, sociologije, prava itd. i susret sa predavačima, stručnjacima koji dolaze iz različitih oblasti i naravno rad sa mentorom predstavljaju veliko i veoma značajno iskustvo za mene. ALP je idealno mesto za stvaranje socijalnih kontakata.”

“S obzirom na vanredne okolnosti zbog epidemije u kojima se odvijao jedan deo predavanja, moram da uputim najveće pohvale celom timu Libeka za odgovorno ponašanje prema polaznicima i uspešno usklađivanje i održavanje svih obaveza u okviru Akademije.”