Libertarijanski klub - Libek, uz podršku fondacija Global Philanthropic Trust i Friedrich Naumann Stiftung, raspisuje

konkurs

za upis devete generacije polaznika

Akademija liberalne politike

Prijavi se!

Sa velikim zadovoljstvom otvaramo konkurs za upis na devetu Akademiju liberalne politike. Ovaj dvosemestralni program odvijaće se od oktobra 2019. do juna 2020. godine.

Akademija liberalne politike polaznicima daje znanja koja nisu dostupna na faklultetu, kao i niz poslovnih, aktivističkih i istraživačkih veština koje su ključne za uspešan start i dalji razvoj karijere.

Do sada je Akademiju liberalne politike pohađalo preko 150 učesnika, koji su danas neki od najuspešnijih mladih profesionalaca u svojim oblastima. Pohađanjem Akademije, polaznici dobijaju pristup Libekovim mentorima, Libekovoj alumni zajednici od više stotina članova, povećavaju svoje šanse za zaposlenje u vodećim kompanijama i organizacijama u Srbiji, ili za upis na renomirane svetske univerzitete ili obrazovne programe.

Šta dobijaju polaznici Akademije?

Sposobnost da stručno analiziraju političke, društvene i ekonomske procese iz klasično - liberalne perspektive - kroz predavanja vodećih eksperata iz akademskog sveta, politike, biznisa, državnih institucija i istraživačkih centara.

Sticanje praktičnih veština kroz temeljne treninge i programe iz oblasti javnog nastupa i komunikacija, istraživanja javnog mnjenja, ekonomskog novinarstva, pisanja predloga javnih politika.

Mogućnost da kroz mentorski rad sa liderima u oblasti biznisa, aktivizma, naučnog istraživanja i ličnog razvoja pripreme uspešan start svoje karijere i efikasno ostvare svoje trenutne lične i profesionalne ciljeve kroz rad sa mentorom.

Veću sposobnost tumačenja ključnih procesa u društvu i mogućnosti da razmatraju i predlažu nove predloge politika i rešenja za ključne ekonomske i političke probleme u Srbiji.

Upoznavanje složenosti šireg globalnog konteksta koji uzima u obzir razvoj tehnologije i najnovije trendove u društvenim naukama.

Upoznavanje sa delima poznatih libertarijanskih autora i različitih pravaca u okviru liberalne misli.

Pristup širokoj mreži kontakata Libek alumnista, mentora, predavača i partnerskih organizacija u Srbiji i širom sveta, uključujući i neke od vodećih akademskih centara i obrazovnih programa u Srbiji, Evropi i svetu.

Kako se prijaviti?

Konkurs je otvoren za studente osnovnih i master studija svih fakulteta i univerziteta u Srbiji, ali zahteva fizičko prisustvo u Beogradu.

Program Akademije se održava dva puta nedeljno, a predviđene su pauze između dva semestra, kao i u vreme praznika. Program je usklađen sa obavezama na fakultetu, ispitnim rokovima i drugim aktivnostima studenata koje su uzete u obzir.

Mesečna kotizacija za učešće u programu je 2600 RSD a postoji ukupno devet mesečnih rata. Moguće je dogovoriti individualnu dinamiku plaćanja. Libek, zahvaljujući svojim donatorima, nudi i dve cele i dve parcijalne stipendije za program kvalifikovanim učesnicima.

Proces selekcije se sastoji od dva dela - aplikacionog formulara i intervjua na koji se pozivaju kvalifikovani kandidati.

Rok za prijavljivanje na Akademiju liberalne politike je nedelja 22. septembar u 23:59.

Prijave se vrše na ovom linku a za sva pitanja možete kontaktirati menadžerku za komunikacije Dajanu Marinković na dajana.marinkovic@libek.org.rs.

Saznaj više o programu NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA